A deshironi te mesoni GJUHE TE HUAJA (Anglisht, nepermjet gjuhes Shqipe, Italjane, Gjermane, Franceze, Spanjolle e tjere ) si dhe gjuhen HOLANDISHTE ?

Valutazione attuale:  / 4

MESONI   ANGLISHT

Deshironi  te mesoni   Anglisht  nepermjet  gjuhes Shqipe, Italjane, Gjermane, Franceze, Spanjolle e tjere,   si dhe  mund te ndiçni leksione Anglisht-Alglisht per te kuptuar me mire  te foluren e gjuhes anglaze origjinale ?

Klikoni mbi figuren  me poshte  dhe do te ju hapen vidiot sipas gjuheve per leksionet e para Nr,1 te tjerat vine sipas radhes ne You Tube ose kliko mbi numurat e leksioneve qe jane lidhur me poshte:

 

 

 

 

Kliko mbi numurat  sipas radhes se leksioneve 1, 2, 3, 4 , 5 , 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77, ( jane ne plotsim )

 

 

 

 

 Shenim eshte artikull ne plotsim e siper !

 

MESONI   GJUHEN OLANDESE 

 

ALFABETI   OLANDESE   ME AUDIO 

MESONI  GJUHEN   OLANDESE  NGA  ITALISHTJA

FJALORE  OLANDESE- ITALIANO  ME AUDIO