" Anallogjia dhe Kanceri " : Nje teori e re per sherimin e semundjes ( Sipas Dr.Kastriot Melyshit ) !

Valutazione attuale:  / 3

Kush  eshte  Kastriot  Melyshi ?

Kastriot Melyshi lindi ne Sevaster te Vlores ne 30 Prill 1954. Prej vitit 1957 jeton ne Tirana dhe dipllomohet mjek i pergjithshem prane fakultetit te mjeksise U.T ne 1979. Pas kesaj, emerohet ne qendren spitaiore universitare, sot "Nene Tereza" ku dhe – vazdon te punoje. Gjate viteve 1980-87, profilizohet ne Radiollogji te pergjitheshme Diagnostike (Imazheri) dhe ne Semundjet Infektive.Me botimin e librit "Anallogjia dhe Kanceri", autori hap nje cikel te ri volumesh i cili do te perfshije te gjitha deget apo specialitetet e ndara e te diferencuara ne shkencen e mjeksise diagnostike dhe kurative. Ky cikel si nje Euristike e kesaj fushe dhe me gjere, bazohet ne nje kendveshtrim te ri, ndryshe nga ai klasik i derisotem,Menyra Anallogjike e te gjykuarit, tenton te hedhe bazat mbi nje llogjike Filozofike krejt te re ne konceptimin e fenomeneve te shumta te shkencave ne pergjithesi dhe atyre Mjeksore ne vecanti. Arsyetirni ndryshe, i aplikuar ne kete liber,te krijon mundesine per t'i dhene pergjigje shume PSE-ve, nepermjet te vetmes SEPSE, asaj integruese, gjithperfshirese dhe unifikuese.

Lexo